Pamokų tvarkaraštis II pusmetis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

1. Anglų kalba

1. Lietuvių kalba

2. Tikyba

2. Lietuvių kalba

3. Pasaulio pažinimas

3. Kūno kultūra

4. Lietuvių kalba

4. Matematika

5. Matematika

5. Muzika

 

 

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

1. Anglų kalba

1. Pasaulio pažinimas

2. Anglų kalba

3. Matematika

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Lietuvių kalba

4. Kūno kultūra

5. Klasės valandėlė

5. Muzika

 

 

 

 

PENKTADIENIS

PAMOKŲ LAIKAS

1. Lietuvių kalba

         1.  8.00 –  8.45

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

         2. 8. 55  - 9.40

         3. 10.00 – 10.45

4. Dailė ir technologijos

         4. 11.05 – 11.50

5. Dailė ir technologijos

5. 12.00 – 12.45

6.12.55 – 13.40